De nieuwe website van Weerstation Siebengewald

[16 september 18:00, metingen hersteld, sensor vervangen door meer nauwkeurige sensor (± 0,3 °C en ± 2% RV over gehele meetbereik).

[16 september 16:35, tijdelijk geen metingen vanwege vervanging van TH-sensor. De nieuwe (pas vervangen) sensor bleek niet voor de RV niet aan de specificaties te voldoen (5 – 10% te laag). De sensor wordt vervangen door een ander type met betere specificaties]

Sinds 12 augustus 2018 is de website van WS Siebengewald vernieuwd. Vooral de Leuven Template is geheel aangepast, maar ook de hoofdsite is/wordt aangepast. Helaas is e.e.a. nog niet helemaal gereed, maar de komende maanden zal de site steeds verder vorm worden gegeven. Dit zal stapje voor stapje gaan gebeuren, zodat de site geleidelijk zal veranderen.

Het vernieuwen van de site heeft mede te maken met het feit dat overgestapt is op andere meetsoftware en een ander type computer waar dit op draait. Vanaf begin juli is overgestapt naar een Meteobridge Pro Red. Tevens is de temperatuur/hygrosensor van het station geüpgraded naar de nieuwste Davis temperatuur/hygrosensor, waardoor nog nauwkeuriger wordt gemeten (± 0,3 °C en ± 2% RV). De windmast is verder beter gefixeerd en de windmeter is geheel vervangen door de nieuwste Davis windsensor.

N.B. Door het overstappen naar een Meteobridge zijn de weergegevens gedurende ruim een week niet aan internet doorgegeven, waardoor er “gat” is ontstaan in de meetreeks. Tevens worden alle extremen en totalen van dit jaar pas bijgehouden vanaf begin juli 2018, zodat bijvoorbeeld de totale neerslag van 2018 niet correct wordt weergegeven. In de komende maanden zal bekeken worden of en in hoeverre dit hersteld kan worden. De database kent ook nog enkele fouten als gevolg van in het verleden uitgevallen meethardware en/of storingen in het netwerk. Ook dat zal getracht worden om dit te herstellen. Voorlopig dient u er in ieder geval rekening mee te houden worden dat de meetreeks onnauwkeurigheden en/of foutieve waardes bevat. In het vervolg zult u geregeld middels berichten op de hoofdpagina op de hoogte worden gehouden van verdere ontwikkelingen. Veel plezier verder met de vernieuwde site!

Beheerder WS Siebengewald, 12 augustus 2018